Home
 
Despre institutie
 

Legislatie
Conducere
Organizare
Programe si strategii
Rapoarte si studii
Informatii de interes public
 

Solicitare informatii
Buletin informativ (Legea 544/2001)
Buget din toate sursele de venituri
Bilanturi contabile
Achizitii publice
Declaratii de avere si de interese
Formulare
 
Utile
 

Servicii oferite
Informatii someri
Locuri de munca vacante
Cursuri de calificare
Bursa locurilor de munca
Eures
Statistici
Procedura pentru depunerea documentatiei si obtinerea adeverintei necesare la O.R.I.
Lista societatilor acreditate pentru prestarea serviciilor de ocupare in Municipiul Bucuresti
Ucenicia la locul de munca
Stagiatura
Economie sociala
 
:: ... Cautare in site ... ::
 

 

 

 

 

UCENICIA LA LOCUL DE MUNCA
(informatii utile, locuri de munca, formulare, registrul angajatorilor)
     
 
LEGISLATIA APLICABILA
 

- Legea nr.279/2005 privind ucenicia la locul de munca, cu modificarile si completarile ulterioare

-H.G. nr. 885/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca.

 


 
INFORMATII UTILE
  Angajatorii care incheie un contract de ucenicie la locul de munca pot primi lunar, la cerere, pe perioada derularii contractului de ucenicie o suma de 2250 lei/lucenic
*Angajatorii pot fi si asociatii familiale sau persoane fizice autorizate.
Angajatorii care sunt interesati de formarea profesionala realizata in baza unui contract de ucenicie trebuie sa desemneze un coordonator de ucenicie- salariat al angajatorului respectiv. Ucenicia la locul de munca se realizeaza in baza unui contract de ucenicie pe durata determinata, intre 1-3 ani, in functie de nivelul de calificare.
Ucenicul poate fi orice persoana cu varsta peste 16 ani, care nu detine o calificare pentru ocupatia pentru care se organizeaza ucenicia. Formarea profesionala a ucenicului cuprinde pregatire teoretica si practica si se organizeaza pentru ocupatiile cuprinse in Clasificarea ocupatilor din Romania, pentru care exista standarde ocupationale.(pentru nivelurile 2, 3 si 4 de calificare). Angajatorul are obligatia de a organiza evaluarea pregatirii teoretice si practice a ucenicului.

- Legea nr.53/2003-Codul muncii, republicata
.

 
FORMULARE
Formulare utilizate in aplicarea prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca - Contract de ucenicie (Anexa 1), Planul de activitate (Anexa 2), Raport monitorizare (Anexa 3), Cerere (Anexa 4), Conventie (Anexa 5), Tabel nominal (Anexa 6)
format editabil

 
LOCURI DE MUNCA VACANTE PENTRU CARE SE ORGANIZEAZA UCENICIA LA LOCUL DE MUNCA

Nr.crt.

Nr. oferta
Data oferta
Agent economic
Denumire calificare
cod NC
Nr. ucenici
1
3908
02.05.2018
SC TITAN MASINI GRELE SA
operator masini unelte cu comanda numerica
8211.2.1
20
2
3908
02.05.2018
SC TITAN MASINI GRELE SA
sudor
7212.2.1
20
3
3908
02.05.2018
SC TITAN MASINI GRELE SA
lacatus mecanic
7214.2.8
20
4
4784
14.05.2018
SC CLASS IT OUTSOURCING SRL
tehnician echipamente de calcul si retele
3122.3.2
15
5
1333
08.05.2018
SCBLUE CAR SERVICE SRL
vopsitor auto
7213.2.2
2
6
1333
08.05.2018
SCBLUE CAR SERVICE SRL
tinichigiu auto
7213.2.4
2
7
1333
08.05.2018
SCBLUE CAR SERVICE SRL
mecanic auto
7231.2.2
2
8
5133
23.05.2018
SC HEIDELBERGCEMENT ROMANIA SA
operator flux pentru fabrica de ciment
8114.2.5
18

Numarul persoanelor care au solicitat programe de ucenicie.

Data
2 persoane
12.06.2018

 
REGISTRUL ANGAJATORILOR DE UCENICI
 
BUCURESTI

Nr. crt.

Denumirea angajatorului
Date de contact
Forma de organizare a angajatorului
CUI
Calificarea
Nivelul calificarii
Codul din Nomenclatorul calificarilor
Numele furnizorului de formare profesionala care a contractat programul de formare
Date de identificare a contractului de servicii de formare profesionala
1
SC TMD LASTING SERVICE SRL
Bucuresti sector 3
SRL
RO7024228
mecanic auto 723103
2
7231.2.2
SC TMD LASTING SERVICE SRL
Autorizatia seria B nr. 0007625
2
SC CARPATCEMENT HOLDING SA
Bucuresti sector 1
SA
10640589
lacatus mecanic de intretinere si reparatii universale
2
7214.2.3
BRAHMS INTERNATIONAL SRL
Contract nr. 735/15.90.2014
3
SC CARPATCEMENT HOLDING SA
Bucuresti sector 1
SA
10640589
operator camera de comanda pentru fabrica de ciment
2
8114.2.4
SC CARPATCEMENT HOLDING SA
Autorizatia seria B nr. 0008025
4
SC RADOX SRL
Bucuresti sector 6
SRL
RO14764539
slefuitor metale 722407
1
7224.1.3
SC RADOX SRL
Autorizatia seria B nr. 0009942
5
SC TITAN MASINI GRELE SA
Bucuresti sector 3
SA
335928
operator masini unelte cu comanda numerica
3
8211.2.1
 
6
SC TITAN MASINI GRELE SA
Bucuresti sector 3
SA
335928
sudor
3
7212.2.1
 
7
SC TITAN MASINI GRELE SA
Bucuresti sector 3
SA
335928
lacatus mecanic
3
7214.2.8
 
8
SC CLASS IT OUTSOURCING SRL
Bucuresti sector 1
SRL
14080786
tehnician echipamente de calcul si retele
4
3122.3.2
   
9
SC BLUE CAR SERVICE SRL
Bucuresti sector 6
SRL
RO28086428
vopsitor auto
3
7213.2.2
   
10
SC BLUE CAR SERVICE SRL
Bucuresti sector 6
SRL
RO28086428
tinichigiu auto
3
7213.2.4
   
11
SC BLUE CAR SERVICE SRL
Bucuresti sector 6
SRL
RO28086428
mecanic auto
3
7231.2.2
   
12
SC HEIDELBERGCEMENT ROMANIA SA
Bucuresti sector 1
SA
10640589
operator flux pentru fabrica de ciment
3
8114.2.5
 
 
 

 

 
 
  
Copyright A.M.O.F.M. Bucuresti