Home
 
Despre institutie
 

Legislatie
Conducere
Organizare
Programe si strategii
Rapoarte si studii
Informatii de interes public
 

Solicitare informatii
Buletin informativ (Legea 544/2001)
Buget din toate sursele de venituri
Bilanturi contabile
Achizitii publice
Declaratii de avere si de interese
Formulare
 
Utile
 

Servicii oferite
Informatii someri
Locuri de munca vacante
Cursuri de calificare
Bursa locurilor de munca
Eures
Statistici
Procedura pentru depunerea documentatiei si obtinerea adeverintei necesare la O.R.I.
Lista societatilor acreditate pentru prestarea serviciilor de ocupare in Municipiul Bucuresti
Ucenicia la locul de munca
Stagiatura
Economie sociala
 
:: ... Cautare in site ... ::
 

 

 

 

 

Avantajele angajarii persoanelor aflate in evidenta AMOFM Bucuresti

1.Angajatorii care, in anul 2010, pe locurile de munca nou-create stabilesc, in conditiile legii, raporturi de munca cu persoane provenite din randul somerilor aflate in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca cu minimum 3 luni anterioare datei stabilirii raporturilor de munca si pe care le mentin in activitate pe o perioada de cel putin 12 luni beneficiaza, pe o perioada de 6 luni de la data incadrarii, de scutire de la plata contributiilor de asigurari sociale pentru aceste persoane, conform O.U.G. nr. 13/2010 (textul ordonantei se poate descarca de AICI)

2.Angajatorii care incadreaza in munca pe perioada nedeterminata someri in varsta de peste 45 de ani sau someri intretinatori unici de familie sau angajatorii care au sub 100 de angajati si incadreaza in munca pe durata nedeterminata persoane cu handicap, primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana angajata din aceste categorii, o suma egala cu un salariu de baza minim brut pe tara in vigoare ; angajatorii au obligatia de a mentine raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor respective cel putin 2 ani ;

3. Angajatorii care incadreaza in munca, potrivit legii, someri care in termen de 3 ani de la data angajarii indeplinesc, conform legii, conditiile pentru a solicita pensia anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta, daca nu indeplinesc conditiile de a solicita pensia anticipata partiala, beneficiaza lunar, pe perioada angajarii, pana la data indeplinirii conditiilor respective, de o suma egala cu un salariu de baza minim brut pe tara in vigoare, acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj.

4. Angajatorii care incadreaza in munca pe durata nedeterminata absolventi ai unor institutii de invatamant primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare absolvent:
- 1 salariu de baza minim brut de tara, in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii ciclului inferior al liceului sau ai scolilor de arte si meserii;
- 1,2 salarii de baza minime brute pe tara, in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii de invatamant secundar superior sau invatamant postliceal;
- 1,5 salarii de baza minime brute pe tara, in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii de invatamant superior.

5. Angajatorii care incadreaza in munca pe durata nedeterminata absolventi din randul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, aceleasi sume pe o perioada de 18 luni.
angajatorii sunt obligati sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale absolventilor cel putin 3 ani de la data incheierii;
- absolventii pot fi incadrati in conditiile legii, o singura data pentru fiecare forma de invatamant, in termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor ;
- in perioada celor 3 ani, absolventii pot urma o forma de pregatire profesionala, organizata de catre angajator, in conditiile legii, cheltuielile necesare pregatirii fiind suportate la cererea acestuia, din bugetul asigurarilor pentru somaj.

6. Angajatorii care incadreaza in munca persoane din randul somerilor, pe care le mentin in activitate pe o perioada de cel putin 6 luni de la data angajarii, beneficiaza de reducerea sumei reprezentand contributia de 3% datorata bugetului asigurarilor pentru somaj.
Reducerea contributiei se acorda incepand din anul fiscal urmator, pentru o perioada de 6 luni, si consta in diminuarea sumei datorate lunar cu 0,5% pentru fiecare procent din ponderea personalului nou-angajat in conditiile prevazute mai sus, din numarul mediu scriptic de personal incadrat cu contract individual de munca din anul respectiv.


 
  
Copyright A.M.O.F.M. Bucuresti